Teràpia individual


L'autenticitat és no canviar el que un és i acotar el que un té. És la capacitat de manifestar-se tal com s'és, sense ocultacions.

L'autentic és real i té valor.
L'autenticitat no és tractar de ser millor. Això és sentit del deure, és una obligació, és una ordre, una façana. La veritable autenticitat és mostrar, sense judici, sense por de ser jutjat.
No puc fer-li creure al meu/va pacient una cosa que jo no crec. Si jo no conec un procés, si yo no ho he fet, estic cometent un frau contra el pacient.
La veritable preocupació i responsabilitat del terapeuta és fer bé la seva feina. És important dir: treballarem. Perquè és una feina, un esforç, una tensió. Ha d'haver una continuïtat i una consciència que els treballs treuen espai, treuen distraccions. El treball és esforç constant i capacitat de viure cada instant amb consciència.


Guillermo Borja

La Teràpia individual està indicada en casos de ansietat, depressió proces de dol (pèrdues, separacions) problemes de relació, creixement personal, crisis personals en el treball o en la família.

El tractament que es desenvolupa a través de sessions psicoterapèutiques on assisteix només la persona que fa la demanda.

Aquesta forma de treball és aconsellable quan la persona que demana tractament es troba desorientada en relació al que li passa i ha més presenta un alt nivell d'ansietat, o bé quan no està disposat a revelar davant d'altres (grup) el motiu que li porta a la consulta.
Resulta també aconsellable quan el tractament requereix posar especial èmfasi en l'elaboració biogràfica del/la pacient. És a dir, quan la persona necessita en major mesura del que és habitual, integrar, revisar i elaborar èpoques especialment doloroses i conflictives de la seva vida.

En general, les sessions tenen una freqüència setmanal i la durada del tractament dependrà bàsicament de la demanda del pacient. En general el procés pot tenir una durada de 6 mesos a un o dos anys.

La simptomatologia va remetent, desapareixent, en la mesura que el pacient va aprofundit i treballant sobre si i la seva manera de relacionar-se amb els altres, fent-se càrrec de la seva pròpia experiència, de les seves accions i de la seva capacitat de triar.
En altres ocasions, en què la persona està més interessada en resoldre una situació de crisi o un conflicte concret, i no tant en realitzar un treball d'aprofundiment, la freqüència de les sessions és variable i la durada del tractament és més curta.