La Teràpia Gestalt


Aquest enfocament terapèutic va ser creat per Fritz i Laura Perls, matrimoni alemany que va sintetitzar, al llarg dels anys 50 i ja als Estats Units, les seves influències respectives: la psicoanàlisi en el cas de Fritz (1893-1970), psiquiatre format amb Clara Happel, Wilhem Reich i Karen Horney entre altres, i la Psicologia de la Gestalt o de la Forma, en el cas de Laura (1905-1990), encara que poden rastrejar moltes influències més o menys implícites: el teatre i el psicodrama, el pensament fenomenològic i existencialista, el Zen, etc.

Enquadrada en el moviment de la Psicologia Humanista, la Teràpia Gestalt comparteix amb aquest moviment la visió esperançada dels ésser humà que tendeix a la seva atutorrealización, no com individuo "patologitzat", sinó amb recursos saludables per al seu desenvolupament òptim en l'aquí i ara: un temps present i puntual desprès de absoluts i immers en una situació interrelacional amb els altres i amb el món.

La Teràpia Gestalt, més que una teoria de la psique, és un eficaç abordatge terapèutic i una filosofia de la vida en que preval la consciència (awareness, adonar-se), la pròpia responsabilitat dels processos en curs i la fe en la saviesa intrínseca del organisme (la persona total que és) per auto-regular-se de forma adequada amb un mitjà canviant.

Anteposa l'espontaneïtat al control, la vivència, a l'evitació del molest i dolorós, el sentir, a la racionalització, la comprensió global dels processos, a la dicotomia dels aparents oposats ... i requereix del terapeuta un ús de si com a instrument (emocional, corporal, intel·lectual) que transmeti una determinada actitud vital en lloc de practicar únicament una tècnica útil contra la neurosi.

En la història de la Gestalt nord-americana ha hagut dos corrents, de vegades més contraposades del desitjable: l'anomenada Gestalt de la Costa Est (Nova York, Cleveland), més interessada en la sistematització teòrica, i la de la Costa Oest (Esalen, Califòrnia) que, en paraules de Claudio Naranjo, defineix la Gestalt com un intuïcionisme que es reconeix com a tal. Ambdues estan representades a Espanya: la primera, essencialment a València (a través de Jean-Marie de Robine) i la segona en la resta de país, ja que els introductors més significatius de la Gestalt a Espanya corresponen a aquest corrent (Rony Felton en els principis barcelonins, Adriana Schnake i Claudio Naranjo a Madrid i altres llocs).

Francisco Peñarrubia