Educació


La formació i els tallers que proposo per als docents són els següents:

 

-L’educació emocional.

-Relacions interpersonals a l'aula.

-Resolució i seguiment dels conflictes en l’àmbit educatiu.

-Supervisió i seguiment de les relacions en l’àmbit educatiu.

-Habilitats socials en l’àmbit educatiu.

-Educar en comunitat.

-L’eneagrama en l’àmbit educatiu.

 

També estic obert a les demandes concretes de cada grup, claustre o comunitat educativa per dissenyar la formació o el taller més adient a les vostres necessitats.